Nozīmīga informācija
Ievadiet apakšvirsrakstu šeit

Klientus iepazīstinām klātienē, speciāli organizētos iepazīšanās vakaros. Nelielās grupās 4-10 cilvēki. Klinetiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas, ir iepēja aizpildīt anketas un parakstīt līgumu, saņemot tos pa pastu. Tā pat nosūtot tos atpakaļ ar pasta starpniecību. Gaidām no klientiem arī 2 krāsainas fotogrāfijas 3x4 un 9x15, ne vecākas par  gadu. 

Par pakalpojumu var samaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Ja klients vēlas vairākus pakalpojumus, ir jāslēdz atsevišķi līgumi.

Noslēgtais līgums stājas spēkā no dienas, kad ir notikusi pirmā tikšanās ar vēlamo partneri.